top of page
sleivdal il: føre var

Et speller nytt Sleivdal-album er ute!

Thorkildsen, Siklesæter, Hval og resten av pakket er tilbake i dette comeback-verket, tre år etter forrige sjanseløse sprell. 

 

Albumet er utgitt i fulldistribusjon av Egmont Kids Media.

Bestill verket her

bottom of page