top of page
julekalender for sabima

Vi har laget adventskalender om furuskogen sammen med Sabima.

 

Det er masse skog i Norge, men den gamle, artsrike furuskogen er det nesten ingenting igjen av. Ei furu lever gjerne i 500 år - og så er den død dobbelt så lenge! Døde furuer er helt nødvendige for det rike artsmangfoldet i furuskogen. De er matfat og levested for et stort mangfold av sopp, lav, insekter og fugler. Hvis vi mister de gamle furuskogene, med unge, gamle og døde furuer, vil arter forsvinne fra norsk natur.

 

Sabima er en miljøorganisasjon som arbeider for å stans tapet av naturmangfold i Norge.

bottom of page