top of page
tekst og reportasjer

Vi jobber med tekst i alle varianter, fra leken skribentvirksomhet der vi lager en ferdig nisiders reportasje om norsk klippfisk på brasilianske julebord, til reiserartikler fra fjerntliggende tigerjungler, content marketing-prosjekter om sjømatindustri, ekstern nyhetsbrevproduksjon, case studies, og profesjonell språkvask av firmaers orgier i
skrivefeil. Vi kan også skrive korte setninger.

bottom of page