Workshop med Den kulturelle skolesekken

I en epoke med hissig internasjonal politisk retorikk, fake news og massivt press på journalistikken i form av innholdsmarkedsføring, passer det godt å lære å kjenne igjen virkemidlene brukt i propaganda. Dette er bakteppet for vår workshop for 10. klasse, som vi har kalt "PROPAGANDA - Politisk kunst og kunstneriske virkemidler i politikken". På en måte er dette tegning, form og farge-versjonen av de siste hundre årenes krigshistorie. Nå er første uke i felt unnagjort, og både vi og elevene så ut til å ha hatt godt utbytte av opplegget.

En times visuell gjennomgang av propagandahistorien fra ca. 1920, med sidespor inn mot reklame, populærkultur og protestkunst der virkemidlene overlapper hverandre, starter ballet. Deretter vanker det gruppeoppgaver. Elevene får velge mellom fire lett absurde scenarier der et norsk politisk parti har kuppet makta og skal hamre inn sine kampsaker, i kraftige satt-på-spissen-varianter, ved å utforme en propagandaplakat i klassisk stil. Kreativiteten får strømme fritt, mens vi vrimler rundt i klasserommet og veileder. Tilslutt blir idéene tusjet ut i A3 og hengt opp, med felles gjennomgang av resultatene. Det har vært ordentlig interessant å se mylderet av ulike og unike løsninger som dukket opp, og elevene viste, som ventet, at de er en generasjon med sterk visuell forståelse. Innimellom ble vi direkte imponert.

Workshopen er booket som et treårig prosjekt. Vi ser ikke bort fra at vi utvider nedslagsfeltet med et par kommuner til fra 2018.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som bidrar til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Skolesekken har som fremste mål å gi barn en kulturell kapital og kompetanse som vil gjøre de bedre i stand til å møte utfordringene i samfunnet vårt.

Sandbekken ungdomsskole har laget en fin sak om workshopen på skolens hjemmeside. Les her

 
Ivan Emberland